Weryfikacja pożyczkobiorcy w bazach dłużników

BIK to skrót od nazwy Biuro Informacji Kredytowej. Bank czy inna instytucja pożyczkowa udzielając pożyczki sprawdza „wiarygodność” pożyczkobiorcy w BIK. Jeżeli pożyczkobiorca ma złą historię kredytową może odmówić udzielenia pożyczki bądź kredytu. Banki wymieniają informację o konsumencie między sobą między innymi poprzez bazy BIK. Znajdują się tam nie tylko „złe” informacje ale też i te dobre np terminowo spłacone zobowiązania. Wszystko to pozwala ocenić wiarygodność i możliwości chętnego na pożyczkę/kredyt w ocenie punktowej (scoring). Każdy ma prawo do wglądu w zakresie swoich danych w bazie BIK-u bezpłatnie ale nie częściej niż raz na pół roku. Taka forma ograniczona jest też co do zawartości takiego raportu (Informacja Ustawowa) Jeżeli chcemy być „online” ze swoimi danymi to taka przyjemność już niestety jest płatna.

Ważne dla osoby szukającej pożyczki pozabankowej jest to, że podmioty niebankowe udzielające np pożyczek mogą mieć możliwość sprawdzenia „wiarygodności” pożyczkobiorcy w BIK-u:

 

  • bezpośrednio na zasadzie wzajemności (biorąc pożyczkę w takiej firmie, informacja o tym fakcie będzie przekazana do BIK)
  • poprzez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA (w tym przypadku informacja o naszym zobowiązaniu nie znajdzie się w BIK jednak firma może dokonać weryfikacji)

 

Inaczej natomiast funkcjonują biura informacji gospodarczej w skrócie nazywane BIG-ami. Swoją działalność opierają na mocy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. W przeciwieństwie do BIK w bazach BIG-ów znajdują się głównie złe informacje na nasz temat czyli przeterminowane zobowiązania. W ostatnim czasie ta tendencja ulega jednak zmianie i BIG-i aby zwiększyć atrakcyjność danych w swoich bazach również chcą zamieszczać pozytywne informacje na nasz temat. Uważamy jednak, że ta droga ma na celu tylko zwiększenie częstotliwości zapytań, a tym samym przychodów dla „handlarzy” naszymi danymi i nie jest tożsama z prowadzeniem rejestru dłużników choć dopuszczalna ustawowo.

Dla pożyczkobiorcy korzystającego z chwilówek biorącego pożyczki również na niskie kwoty istotną informacją jest fakt, że trafić może do bazy któregoś z BIG jeżeli jego zobowiązanie wynosi łącznie co najmniej 200 zł na rzecz danego podmiotu i firma pożyczkowa wykona wszystkie niezbędne czynności określone w ustawie. Przedsiębiorcy mają poprzeczkę (a właściwie przywilej) ustawioną wyżej bo dopiero od kwoty 500 zł.

Darmowy ustawowy wgląd do informacji zawartych w BIG-ach mamy zagwarantowany nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Możemy sprawdzić czy dokonano zapytania dotyczącego naszej osoby w BIG-u np przez firmę, w której składaliśmy wniosek o pożyczkę. Niestety nie wszystkie takie zapytania zostaną nam ujawnione, np. nie dowiemy się czy komornik zaglądał aby sprawdzić nasza sytuację.

W uzyskaniu pożyczki na naszej drodze najczęściej staną biura informacji gospodarczej takie jak wspomniany już wcześniej InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów, bądź Rejestr Dłużników ERIF. W umowie konkretnej firmy pożyczkowej mamy podane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych do jakich biur informacji gospodarczej będzie chciał się zwrócić pożyczkodawca celem sprawdzenia.

Na koniec kilka faktów przydatnych dla pożyczkobiorcy:

 

  • Korzystając z pożyczek, które współpracują z BIK budujemy również własną pozytywną historię spłacając terminowo zobowiązanie
  • Będąc wpisanym do któregoś „rejestru dłużników” nie przekreśla to naszej szansy na otrzymanie pożyczki. Dostęp kosztuje i to nie mało, dlatego mimo szerokiego wachlarza BIG-ów na stronie firmy pożyczkowej nie należy się zniechęcać, gdyż nie muszą wcale sprawdzać wszystkich rejestrów za każdym razem a tylko wybrane.
  • Nawet jeżeli „noga się powinęła” i jesteśmy w każdym, to też mamy szansę. Firmy opierają się na informacjach w BIK i BIG ale stosują też własne modele szacowania ryzyka. Gdyby odmawiały wszystkim tym pożyczkobiorcom, którym bank nie chce i nie może udzielić to większe koszty takiej pożyczki pozabankowej nie były by uzasadnione.
  • Jeżeli natkniemy się w internecie na hasło typu: pożyczki bez weryfikacji, dla osób bez zdolności – to uważajmy! Ustawa nakazuje, aby pożyczkodawca dokonał weryfikacji, oceny zdolności do spłaty zaciągniętej pożyczki przez pożyczkobiorcę. Oczywiście nie musi opierać się na bazach BIK, BIG i ma w tym względzie dowolność. Jednak nie może udzielać „komu popadnie” i nie robi tego zazwyczaj w swoim dobrze pojętym interesie.

 

 

Podziel się opinią!