SŁOWNIK

  • Ile chcesz pożyczyć?

    100 zł8000 zł
  • Jaki czas na spłatę? dni

    1 dzień60 dni
  • Wiek pożyczkobiorcy: lat

    18 lat80 lat

Adres email

Adres email adres poczty elektronicznej przeznaczony do wysyłania przez Klienta wiadomości email, za pomocą których Klient może komunikować się z Pośrednikiem w sprawach związanych z…

Administrator Danych Osobowych

Administrator Danych Osobowych oznacza podmiot, który przetwarza dane osobowe dla celów związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy, w razie niezawarcia, wygaśnięcia lub rozwiązania tej umowy–…