SŁOWNIK

Adres email

Adres email adres poczty elektronicznej przeznaczony do wysyłania przez Klienta wiadomości email, za pomocą których Klient może komunikować się z Pośrednikiem w sprawach związanych z…

0 komentarzy

Administrator Danych Osobowych

Administrator Danych Osobowych oznacza podmiot, który przetwarza dane osobowe dla celów związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy, w razie niezawarcia, wygaśnięcia lub rozwiązania tej umowy–…

0 komentarzy