Czym różni się kredyt od pożyczki?

Wielu z nas stoi przed dylematem wzięcia pożyczki w firmach udzielających tzw. <a title="pożyczki chwilówki" href="/chwilowki/">chwilówki</a>. Chwilówki - czyli ja sama nazwa wskazuje -

to pożyczki na krótki okres czasu, zazwyczaj na niewielką kwotę – do 7000-8000 zł. Zniechęcające są głównie nieprzychylne powszechne opinie o tych produktach – są drogie i nieopłacalne. Jednak niektórzy są zmuszeni do skorzystanie z ich oferty. Kiedy wziąć pożyczkę, a w jakich sytuacjach się nie zadłużać? Oto kilka wskazówek.

Czy pożyczka a kredyt to jedno i to samo?

Mimo iż te dwa pojęcia są bardzo często używane zamiennie, nie są one jednak z aspektu formalno-prawnego tożsame. Wbrew pozorom te dwa pojęcia mają kilka istotnych różnic, o których warto wspomnieć.Kredyt, a pożyczka - różnice Po pierwsze strony umowy – w przypadku kredytów udzielić ich mogą jedynie banki i SOKI, natomiast pożyczki może udzielić każdy, tzn. i osoba fizyczna i osoba prawna(banki, parabanki). Drugą ważną kwestią jest forma, w jakiej zawarto umowę kredytu lub pożyczki. Umowa kredytowa zgodnie z art. 69 pkt.2 Prawa Bankowego zawsze musi być zawarta na piśmie. W umowie kredytowej powinny znaleźć się m.in. informacje nt. banku oraz kredytobiorcy – ich dane, adresy, wypłacanej kwoty kredytu, wszelkich kosztach związanych z kredytem oraz warunkach i terminach spłaty.  Prawo Bankowe reguluje formę umowy oraz to, jakie informacje obligatoryjnie muszą się znaleźć w takiej umowie. Podpisując umowę kredytu własnoręcznym podpisem akceptujemy warunki w niej zawarte. Zarówno my jak i bank jesteśmy zobligowany do przestrzegania warunków umowy kredytowej. Natomiast w przypadku umowy pożyczki nie jest wymagana określona jej forma, (jeżeli jednak wartość pożyczki przekracza kwotę 1000 zł to zgodnie z Art. 720. Kodeksu cywilnego wówczas musi być ona zawarta na piśmie).  Czyli pożyczając np. 300 zł od sąsiada nie musimy zawierać umowy pisemnej – może być to umowa np. w formie ustnej. Wówczas można uzgodnić ustnie formę zwrotu pożyczki – czy pożyczkobiorca ma zwrócić za jednym razem całość pożyczonej kwoty, czy w ustalonych ratach oraz termin, w którym maksymalnie należy dokonać zwrotu. Niskie kwoty pożyczek nie wymagają formy pisemnej ze względu na ich mniejszą „szkodliwość”, natomiast pożyczając pieniądze warto mieć jednak zapisane na papierze, jakie są warunki spłaty – jest to zabezpieczenie dla obu stron. Taka, nawet zapisana odręcznie umowa pozwala uniknąć wielu nieporozumień oraz nieprzyjemności, bo jak wiadomo najłatwiej i najszybciej poróżnić mogą właśnie pieniądze. Kolejną bardzo istotną kwestią różniącą kredyty i pożyczki jest przedmiot zawartej umowy, czyli to, co pożyczamy. W przypadku pożyczki – przedmiotem umowy mogą być zarówno pieniądze jak i rzeczy. Przedmiotem kredytu musi być zawsze określona kwota pieniędzy. Nie mogą to być natomiast inne rzeczy.

Cel oraz koszt pożyczek chwilówek i kredytów.

Kredyt zawsze udzielany jest na określony, konkretny cel (np. na zakup nieruchomości, remont mieszkania, wycieczkę), który bank może skontrolować. Środki z kredytu powinny zostać rozdysponowane zgodnie z oświadczeniem na umowie, a bank może żądać potwierdzenia powyższego np. w formie faktury.  Dodatkowo umowa kredytu jest umową zawsze odpłatną, co nie oznacza jednak, że jest droższa czy tańsza od pożyczki. Przeciwnie w przypadku pożyczek pożyczkodawca przekazując pieniądze pożyczkobiorcy nie pytaj o jego cel, nie kontroluje go, Cel pożyczki może być dowolny, pożyczkobiorca , nie musi argumentować ani przedstawiać żadnych dokumentów na to, że środki z pożyczki zostały wykorzystane zgodnie z jakimś zadeklarowanym celem. Dodatkowo umowa pożyczki może, ale nie musi być umową odpłatną. Strony umowy mogą uzgodnić, że udostępnienie pieniędzy nastąpi bezpłatnie. Mimo, iż pojęcie kredytu właściwie jest zarezerwowane w pełni dla banków, nie stanowi to jednak, że każde zobowiązane, które zaciągniemy w banku nim będzie – coraz częściej zdarza się, że pożyczone przez bank środki mają właśnie charakter pożyczki. Pożyczki stały się bardzo popularne. W dzisiejszych czasach pożyczkę możesz wziąć nawet przez Internet bez wychodzenia z domu w kilkanaście minut. Coraz więcej na rynku jest firm oferujących pożyczanie pieniędzy. Przed podjęciem decyzji o wzięciu pożyczki czy chwilówki warto jednak sprawdzić daną firmę oraz porównać oferty innych np. korzystając z porównywarki pożyczek pozabankowych.